Langberg om Sund Vækst Huset: “En vision bliver til virkelighed”

with Ingen kommentarer

 

Unik forskning. Skæve ideer. Nye løsninger til gavn for borgerne.
Det er nogle af de flotte ord, der blev knyttet til forskningsenheden CopenRehabs domicil Sund Vækst Huset på Henrik Pontoppidansvej, da huset blev indviet officielt ved et stort åbent hus arrangement sidst i august.
Indvielsen markerede indflytningen af to nye aktører i huset, nemlig Copenhagen Health Innovation og SUND Innovation Hub. Københavns Kommunes afdeling for velfærdsteknologi har også til huse i huset.

IMG_0690
Ved indvielses-arrangementet viste Henning Langberg sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen og dekan på KUs sundhedsvidenskabelige fakultet UIla Wewer, hvordan CopenRehab arbejder med motivation for fysisk aktivitet hos borgere med livsstilssygdomme.

Midt i festlighederne kunne leder af CopenRehab, professor Henning Langberg, Afdelingen for social medicin, glæde sig over at se sin vision blive til virkelighed.

CopenRehab har haft til huse i det kommunale Sund Vækst Huset siden 2014, hvor Henning Langberg ”brød murene ned til kommunen” og udviklede ideen om at flytte forskning og kommunal praksis sammen. Det skete i samarbejde med direktør for sundheds- og omsorgsforvaltningen Katja Kayser.

”Visionen var at komme meget tættere på de behov, der er i den kommunale praksis, og dermed gøre forskningen endnu mere relevant for det omgivende samfund. Den tid, vi har haft i huset, har vist, at det giver mening. Det er helt unikt, at vi som forskere har direkte adgang til den kommunale drift, hvor borgere og sundhedspersonale kommer til daglig,” siger Henning Langberg.

Med de nye aktører i huset er visionen kommet et stort skridt videre. Huset favner nu både forskning, innovation, uddannelse og kommunal praksis under samme innovations-tag.

”Med så mange relevante aktører samlet, bliver det muligt at skabe og teste helt nye velfærdsteknologiske løsninger, som virker – ikke bare i laboratorierne – men også i praksis,” siger Henning Langberg.

CopenRehabs rolle i huset er fortsat at udvikle og afprøve nye ideer og løsninger i den kommunale rehabilitering. Forskningsenheden sikrer, at de ideer, der fostres, bliver genstand for forskning.