roll up
Du kan downloade denne onepager om CopenRehab i pdf ved at klikke på billedet.

CopenRehab-Modellen sikrer en bedre rehabilitering


CopenRehab arbejder for at redesigne rehabiliterings-tilbuddene til kronisk syge borgere udfra de 4 principper i CopenRehab-Modellen.


CopenRehabs forskning udspringer fra en nærmere formuleret tilgang til rehabilitering, CopenRehab-Modellen. Modellen tager afsæt i fire principper for en bæredygtig, fremtidig rehabilitering med større effektivitet og gennemførselsprocent. Vores forskning designes ud fra en forudsætning om, at disse principper skal være til stede i større eller mindre grad i alle vores projekter.

Princip 1: Fleksibilitet i tid og sted

I dag skal rehabiliteringen foregå på én bestemt lokalitet i byen inden for normal arbejdstid. Det er uhensigtsmæssigt – især for erhvervsaktive borgere. Rehabiliteringen kan gøres tilgængelig for flere borgere, hvis de kan deltage i aktiviteterne i murstensløse rammer – uafhængigt af tid og sted og gerne i nærmiljøet.

Princip 2: Skræddersyet til den enkelte

Den enkelte borgers behov – fysisk, psykisk og socialt – skal i centrum af rehabiliteringsindsatsen. Der kan med fordel tages udgangspunkt i WHO´s ICF klassifikationssystem, når nye løsninger udtænkes. Målet er at give den enkelte borger ejerskab til rehabiliteringsprocessen.

Princip 3: Fremtidssikret og bæredygtig

Med bæredygtighed forstås, at løsningerne skal give varig effekt for den enkelte. De aktuelle forløbspakker i Danmark er sjældent mere end 8-16 uger, men i mange tilfælde kræver adfærdsændringer længerevarende støtte for at lykkes. Fremtidens løsninger skal kunne nudge, monitorere og give feedback til borgerne i hele deres sygdomsforløb.

Princip 4: Skalerbar                                                                         

Fremtidens indsatser skal kunne håndtere et stigende antal borgere med behov for rehabilitering. Løsningerne må derfor løsrives fra begrænsninger som fysisk placering og medarbejderbehov. Velfærdsteknologiske løsninger anses i CopenRehab for en del af løsningen.