CopenRehab flytter forskning ud til borgerne

CopenRehab har som noget ganske enestående i forskningsverdenen specialiseret sig i at forske i rehabilitering direkte i de kliniske driftsmiljøer i kommunerne. Forskningsprojekterne skaber således ny og anvendelig viden ude blandt de borgere og ansatte, der i sidste ende skal have gavn af resultaterne.

I dette tema uddyber vi, hvorfor CopenRehabs forskning i den kommunale drift giver et unikt og uundværligt bidrag til den viden, som fremtidens rehabilitering af livsstilssyge borgere skal bygge på. Du kan læse mere om, hvordan forskning i driften skaber:

  • Direkte anvendelige forskningsresultater
  • Engagerede borgere
  • Kompetenceløft til sundhedspersonale

Vores samarbejdskommuner
CopenRehab arbejder pt tæt sammen med Københavns, Guldborgsund, Rudersdal og Gentofte kommuner samt Region Bornholm.

Forskerne fra CopenRehab sætter i tæt samarbejde med det kommunale sundhedspersonale nye og innovative interventioner i gang i rehabiliterings- eller forebyggelsescentre. Interventionerne indgår i den kommunale praksis og tilbydes borgerne på lige fod med standard-tilbuddene. Under og efter interventionerne måler CopenRehabs forskere på effekten.

Aktuelle interventioner

CopenRehab er i øjeblikket tovholder på flere spændende forskningsprojekter, der på hver sin måde skal afdække, hvordan det bliver nemmere for borgere med livsstilssygdom at få langt mere fysisk aktivitet ind i hverdagen.

  • Intervalgang med applikationen InterWalk for type 2 diabetikere i samarbejde med Guldborgsund Kommune, Københavns Kommune og Region Bornholm. Læs mere her!
  • Tidlig træningsintervention for lungekræftopererede i samarbejde med Københavns Kommune.
  • Træning i forskellige settings for hjertepatienter i samarbejde med Rigshospitalet.
  • Afdækning af behovet for optimering af rehabiliteringen af KOL-patienter i samarbejde med Københavns Kommune.
  • Rehabilitering af rygpatienter – fysisk og psykisk –  i samarbejde med Københavns Kommune.

Forskningsmodellen
CopenRehabs forskningsmodel tager udgangspunkt i Copenhagen Translational Research Model og befinder sig på trin 3 (T3) i modellen.

Forskningsmodel

Modellen er baseret på Westfall et al., 2007.

Modellen fjerner i overensstemmelse med CopenRehabs strategi barrierer for implementering. Den sikrer, at de løsninger, der forskes i, virker i praksis og kan tages i anvendelse, umiddelbart efter at forskningen er afsluttet.