Nurse helping patient to exercise with dumbbels

3 temaer sætter fokus på fysisk aktivitet


CopenRehab angriber sin forskning ud fra tre ligeværdige vinkler, der samlet set bidrager til en forståelse af, hvordan rehabiliteringsindsatsen i Danmark såvel som internationalt kan optimeres.


Fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet er centralt i behandlingen af de fleste livsstilsrelaterede sygdomme. Derfor forsker CopenRehab i, hvordan fysisk aktivitet kan tilbydes og implementeres i dagligdagen hos inaktive og sundhedsudfordrede borgere. Vi samarbejder blandt andet med Center for Aktiv Sundhed og Center for Sund Aldring. Et af signaturprojekterne omkring fysisk aktivitet er projektet InterWalk.

Velfærdsteknologi

Innovative tekniske løsninger kan øge motivationen og gøre rehabilitering tilgængelig for mange flere borgere, fordi de er uafhængige af tid og sted. Løsningerne kan desuden skaleres uden væsentlige merudgifter. CopenRehab har igangsat en række interventioner, der måler effekten af velfærdsteknologiske løsninger i forbindelse med fysisk træning for bl.a. borgere med type 2-diabetes og kronisk obstruktiv lungesygdom.

 

Motivationsstøtte

Forskningen afdækker betydningen af motivationsstøtte for borgernes gennemførsel og fortsættelse af livsstilsomlægninger med øget fysisk aktivitet. Dette fokus indgår i en række af CopenRehabs forskningsprojekter.

 

CopenRehabs projektliste