Download vores onepager om CopenRehab i pdf-version ved at klikke på billedet.
copenrehabmodel
Download vores onepager om CopenRehab-Modellen ved at klikke på billedet.

CopenRehab – research for life

Rehabiliteringen af det stigende antal livsstilssyge borgere i Danmark har fokus på at forbedre borgernes livskvalitet og sundhed ved hjælp af fysisk aktivitet. Det lykkes imidlertid kun de færreste livsstilssyge at etablere en mere aktiv hverdag på langt sigt.

CopenRehab er en forskningsenhed tilknyttet Københavns Universitet og Københavns Kommune. Vi forsker i, hvordan rehabiliteringen kan omorganiseres, så flere borgere hjælpes til at ændre vaner og træffe sundere valg i et livslangt perspektiv. Vi arbejder for at evidensbasere rehabiliteringsindsatsen og skabe nye, innovative og bæredygtige løsninger ud fra principperne i CopenRehab-Modellen.

CopenRehab har fokus på tre forskningstemaer:

  • Fysisk aktivitet som medicin
  • Nudging og motivationsstøtte
  • Velfærdsteknologi

CopenRehab er ledet af professor i rehabilitering, dr. med., Henning Langberg. Professoratet er bevilliget i 2012 af Københavns Kommune.

Midler fra eksterne fonde og samarbejdspartnere muliggør aktiviteterne. Ud over Københavns Kommune støtter særligt Trygfonden CopenRehabs forskning.

CopenRehab har til huse i Sund Vækst Huset, Henrik Pontoppidansvej 6, København N.

Læs mere om CopenRehab på Københavns Universitets hjemmeside.