Kurserne i sundhedsmotivation indeholder både undervisning og erfaringsudveksling.
CopenRehab holder bl.a. kurser i sundhedsmotivation i regi af Center for Sundhedsmotivation.

Vi sender viden ud i praksis


I CopenRehab lægger vi stor vægt på at dele vores viden med det omgivende samfund. Det er nødvendigt for at give vores forskning impact.


Vores forskningsresultater får først reel betydning, når de omsættes til indsigt og ændret praksis i sundhedsvæsnet – til gavn for de borgere, hvis livskvalitet og sundhed vi arbejder for at øge.
Vores mål er igennem forskellige former for kommunikation at sætte dagsordenen for en ny og bedre rehabilitering af borgere med livsstilssygdom og at inspirere dem til at få mere fysisk aktivitet i hverdagen.

+ COPENREHAB MENER +Skærmbillede 2016-03-03 kl. 11.49.50

“Vores viden bliver mere værd, når vi formidler den videre til dem, der skal bruge den. Vi finder det derfor naturligt at bruge tid og kræfter på mange forskellige former for vidensdeling.”
Professor Henning Langberg

+ PRESSE & SYNLIGHED +

Vi deltager gerne i debatten om sund livsstil, fysisk aktivitet og rehabilitering. Du kan se nogle af vores seneste aktiviteter her.

PRESSEAKTIVITET

+ KURSER & UNDERVISNING +

I forlængelse af vores praksisnære forskningsstrategi er vi meget opmærksomme på, at vores viden skal ud og virke blandt det personale, der møder borgerne til daglig – i private klinikker eller i kommunernes rehabilitering. Vi afholder derfor kurser i sundhedsmotivation i klinisk praksis – målrettet sundhedsprofessionelle.

KURSUSAKTIVITET

+ FOREDRAG OG PRÆSENTATION +

Vi deler redskaber og tools via foredrag for fagpersonale og lægger præsentationer med viden ud.

PRÆSENTATIONER