InterWalk: “Det er som at have en hund, der skal luftes”

 

 

Diabetespatienter i København går sig til bedre sundhed og livskvalitet. Samtidig bidrager de med data til et stort forskningsprojekt om effektiv træning af diabetikere. De første patienter er igennem forløbet nu.

Forskningsmodel
Foto: Jakob Helbig

Fælledparken er i et råkoldt forårshumør torsdag eftermiddag i marts, men for Maya, Maria og Aage betyder kulden ingenting. De går sig til varmen med raske skridt.

De tre hurtigtgående diabetespatienter fra Østerbro Forebyggelsescenter er med i det store forskningsprojekt, InterWalk. Det kræver, at de tre gange om ugen skal trave en lille times tid – guidet af intervalgangs-appen, kaldet InterWalk. Appen fortæller dem, at de skal gå hurtigt og langsomt i et individuelt tilpasset tempo. Samtidig registrerer appen, hvor meget hver enkelt bruger reelt får rørt sig.

”For mig er appen lidt som at have en hund derhjemme. Den ligger og venter på at blive luftet.”

“Jeg ved jo, at appen registrerer min aktivitet, og det betyder, at jeg ikke springer gåturen over – heller ikke selv om det regner”, fortæller Intervalgængeren Maya Madsen undervejs på turen.

Hun er lige som mange af sine gåmakkere på Østerbro meget tilfreds med at have fået tilbudt intervalgang som træningsforløb. To gange om ugen går hun med et hold fra forebyggelsescenteret og en enkelt gang alene. Alternativt skulle hun have deltaget i et normalt rehabiliteringsforløb med træning i træningscenter.

”Jeg synes, at InterWalk er en fantastisk flot tilbud. Personligt ville jeg have været ked at skulle træne i et træningscenter. Jeg føler mig ikke tilpas sådan et sted. Jeg er glad for min app, der gør det muligt for mig at komme ud i naturen. Den fortæller mig ovenikøbet, hvad jeg skal, så jeg kan bare lægge hjernen derhjemme og slappe af,” siger Maya Madsen.

cropped-Interwalk_052_Low-Res.jpg
Foto: Jakob Helbig

Hvem kan få glæde af en app?

Forskningen i InterWalk-projektet skal i den kommende tid vise, hvordan træningen med appen påvirker borgernes deltagelse, motivation og fastholdelse set i et længere perspektiv. Projektet udføres af forskningsenheden, CopenRehab med professor i kommunal rehabilitering, Henning Langberg, i spidsen.

”Træningscentre er ikke for alle. Med InterWalk tilbyder vi en alternativ træningsform, der taler til en helt ny målgruppe. Desuden har de fleste borgere meget svært ved at få gjort fysisk aktivitet til en varig vane i hverdagen. Rigtig mange holder op med at være aktive, når de 12 uger med fysisk træning i kommunen stopper. Vi håber, at vi med InterWalk kan holde borgerne aktive i deres hverdag, fordi appen kan anvendes over længere tid og tilpasses den enkeltes muligheder. InterWalk kan bruges præcis, når borgerne har tid og lyst”, siger Henning Langberg.

I øjeblikket indsamler CopenRehab data fra de omkring 200 borgere med type 2-diabetes, der på nuværende tidspunkt har sagt ja tak til at være med i forskningsprojektet. Borgerne følges i et år og får tre gange målt blandt andet fysisk aktivitet, kondition og motivation. InterWalk-borgerne sammenlignes efterfølgende med en kontrolgruppe, der har fået det almindelige træningstilbud i træningscenter.

Udvikling af praksis

Sygeplejerske Marie-Louise Djurhuus fra forebyggelsescenter Amager er en af de kommunalt ansatte, der er med til at indsamle data på de mange patienter. På Amager er de første patienter netop nu ved at blive målt for sidste gang – 12 måneder efter, at de har fik appen præsenteret.

”Jeg synes, at det er utrolig spændende at være med til at udvikle og forbedre praksis ved at deltage i et forskningsforsøg som dette, og mange af vores borgere oplever det som et godt tilbud.”

“Så selv om teknikken også har givet lidt problemer, så synes jeg bestemt, at det har været arbejdet værd,” siger Marie-Louise Djurhuus.

Hun tror også på, at InterWalk kan blive et godt supplement til øvrige træningstilbud i forebyggelsescentrene.

”Der er stor forskel på, hvad borgerne trives med. Nogle bliver virkelig bidt af InterWalk. Og for dem er det et fantastisk godt tilbud. Andre er ikke så it-stærke og vil stadig have brug for andre løsninger”, siger hun.

Det faktum, at forskningen foregår midt i praksis med vigtig erfaring, der kan inkorporeres i forskningen, er ifølge Henning Langberg en stor styrke i projektet. Han lægger vægt på, at forskning af denne type netop skal foretages i den kommunale drift – i en realistisk setting og på almindelige borgere.

”Når vi på denne måde kan flytte forskningen ud af laboratorierne, får vi tal og resultater, der er skabt i den almindelige praksis, hvor arbejdet også skal udføres i fremtiden.

“Samtidig skaber vi løsninger, der kan implementeres hurtigt, så snart vi står med positive forskningsresultater”, siger Henning Langberg.

Se filmen om InterWalk

Faktaboks:

  • Omkring 200 borgere er på nuværende tidspunkt en del af InterWalk projektet. De kommer fra København, Guldborgsund og Bornholm.
  • Borgerne fordeles tilfældigt på tre hold. Det ene hold (kontrolgruppen) får det almindelige, kommunale træningsforløb på 12 uger tilbudt. De to øvrige hold får tilbudt at gå intervalgang med appen InterWalk – først på hold i 12 uger og efterfølgende på egen hånd. Det ene af disse hold får ekstra motivationsstøtte i form af samtaler og sms-beskeder.
  • Borgerne bliver i løbet af projektet målt på en række parametre, fx fysisk aktivitet, kondition og motivation, via fysiske tests og spørgeskemaer. Det sker tre gange, nemlig før interventionen, efter 12 uger og efter 12 måneder.
  • InterWalk-projektet er støttet af Trygfonden.
  • For nærmere information om forskningsprojektet kan ph.d.-studerende og projektleder Laura Staun Valentiner kontaktes på: lava@sund.ku.dk