Hør ph.d.-studerende Jan Christensen fortælle om VECILLA.

Optimering af danske veteraners rehabilitering


CopenRehab-projektet, Vecilla, undersøger, hvordan rehabiliteringen af benamputerede krigsveteraner kan optimeres.


I videoen ovenfor kan du høre ph.d-studerende Jan Christensen fortælle mere om sin forskning i danske krigsveteraners rehabilitering efter benamputation.Jan Christensen ser blandt andet på danske veteraners livskvalitet efter benamputation. Han har også testet en anvendeligheden af en armcykel til måling af de tidligere soldaters fysiske formåen.

+ OM VECILLA +

Projektet VECILLA, Rehabilitation for danish physically injured VEterans and CIvilians with traumatic Lower Limb Amputation, består af i alt fire videnskabelige studier. Til sammen giver de ny viden om, hvordan rehabiliteringen af veteraner og civile med benamputationer kan optimeres.
Projektet undersøger gennem litteratur, interviews og observationer, hvilke faktorer der er afgørende for de amputeredes livskvalitet. Der udvikles derudover spørgeskemaer, der kan klarlægge benamputeredes livskvalitet og en armcykeltest til undersøgelse af den fysiske kapacitet. 106 borgere er inkluderet i projektet, der skabes i samarbejde med Klinik for Ergo-og Fysioterapi, Rigshospitalet.
Kontakt: Ph.d.-studerende Jan Christensen, E-mail: jach@sund.ku.dk