SIGNATURPROJEKTER I COPENREHAB


InterWalk – intervalgang for type 2-diabetikere

Professor Henning Langberg blandt deltagere i forskningsprojektet InterWalk.
InterWalk-projektets undersøger via et stort RCT-studie, om intervalgang med smartphone applikationen InterWalk kan motivere patienter med type 2-diabetes til at fastholde en fysisk aktiv hverdag efter endt rehabiliteringsforløb. InterWalk-app’en guider brugeren til at gå intervalgang i et individualiseret tempo ud fra en tilpasningstest indbygget i app’en.
Deltagende borgere randomiseres til enten et standardtilbud med holdtræning i kommune/hospital eller til at gå intervalgang med app’en InterWalk – med eller uden motivationsfremmende støtte. Alle inkluderede borgere testes tre gange: ved baseline, efter intervention og efter 52 uger.

InterWalk-projektet består derudover af et kvalitativt fokusgruppe-studie med borgere med type 2 diabetes. Her undersøges motivation og barriere for fysisk aktivitet. Desuden er et pilot-studie med test af redskaber til brug i InterWalk-RCT-studiet samt undersøgelse af træningsfrekvens med og uden motivationsfremmende støtte i 12 uger udført.

Studiet udføres i samarbejde med Center for Aktiv Sundhed, Rigshospitalet, Københavns Kommune, Guldborgsund Kommune og Bornholms Hospital.

Projektleder ph.d.-studerende Laura Staun Valentiner

Populær formidling af InterWalk her

 


Proluca – genoptræning for lungeopererede

Lungekræftopererede kommer i dette forskningsprojekt op på motionscyklen allerede to uger efter operation.
Lungekræftopererede kommer i dette forskningsprojekt op på motionscyklen allerede to uger efter operation.

Proluca (Postoperativ Rehabilitering ved Operation for LUngeCAncer) undersøger, hvornår lungekræftopererede patienter har mest gavn af at træne efter deres operation. Borgerne har været delt op i fire grupper, der har trænet enten 2 eller 6 uger efter operation – med eller uden forberedende hjemmetræning.
Projektet er delt op i et feasibility studie og et stort RCT-studie. Feasibility studiet er afsluttet og konkluderede, at det er både sikkert og gennemførligt at starte træningen efter 2 uger. RCT-studiet skal undersøge, om den tidligere start har betydning for patienternes fysiske kapacitet og livskvalitet.
Projektet foregår på Center for Sundhed og Kræft København og er skabt i samarbejde med CIRE.

Projektleder ph.d.-studerende Maja Sommer

Publicerede artikler fra studiet:
Perioperative rehabilitation in operation for lung cancer (PROLUCA) – rationale and design

Perioperative rehabilitation in operation for lung cancer (PROLUCA) – a feasibility study


Effekten af hjertepatienters træning i valgfri setting

Projektet, der består af to store RCT-studier, undersøger effekten af rehabiliteringstræning i valgfri setting for forskellige typer hjertepatienter. Træningen foregår enten i center med fagpersonale eller som hjemmebaseret træning. Pulsmålinger og træningsdagbog bruges til at monitorere træningen. Projektet undersøger også, om patienter er i stand til at kontrollere egen anstrengelse under træningen ved brug af Borgskalaen – såvel i center som under hjemmetræning.
Projektet udføres i samarbejde med CopenHeart, Rigshospitalet og professionshøjskolen Metropol.

Projektleder ph.d.-studerende Lars Hermann Tang

Publicererede artikler fra studiet:
Self-rating level of perceived exertion for guiding exercise intensity during a 12-week cardiac rehabilitation programme and the influence of heart rate reducing medication


Optimering af KOL-patienters rehabilitering

Katrine Rutkær Molin har foretaget interviews med læger og KOL-patienter.
Katrine Rutkær Molin har foretaget interviews med læger og KOL-patienter.

Projektets formål er at skabe viden om, hvordan rehabiliteringen af patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) kan optimeres. Projektet undersøger dels de praktiserende lægers opfattelse af deres rolle i forhold til rehabilitering og støtte til livsstilsændringer hos patienter med KOL, og dels patienternes egen opfattelse af deres sygdom, livskvalitet og behov for støtte.

Projektet består af to kvalitative studier, som skal kvalificere og retningsangive sidste del af projektet.

Projektet udføres i samarbejde med Københavns Kommune og Professionshøjskolen Metropol.

Projektleder ph.d.-studerende Katrine Rutkær Molin

Publicerede artikler fra studiet:
General practitioners’ perceptions of COPD treatment: Thematic analysis of qualitative interviews.

Populær formidling af projektet


Effekt af udvidet tværfaglig indsats til patienter med rygproblemer

Projektet er et RCT-studie, der undersøger om en multidisciplinær indsats har bedre effekt end sædvanlig praksis i Københavns Kommune. Den sædvanlige praksis består af udredning, behandling og træning hos fysioterapeut, kiropraktor og reumatologisk læge. Den multidisciplinære indsats består af den sædvanlige praksis udvidet med mulighed for kognitiv terapi hos en psykolog, en arbejdsmedicinsk vurdering og et arbejdspladsbesøg. Endvidere er der mulighed for samarbejde med sagsbehandler på jobcenter, hvis patienten er sygemeldt. Patienterne følges op med spørgeskemaer ved afslutning samt efter 6 og 12 måneder. Det primære effektmål i undersøgelsen er antal sygedage og derudover måles på smerte, funktionsbesvær og livskvalitet.

Projektet er gennemført på Ryg- og Genoptræningscenter København og er et samarbejde med Københavns Kommune.

Projektleder PhD-studerende Annette Fisker

Publicerede artikler fra studiet:
Early coordinated multidisciplinary intervention to prevent sickness absence and labour market exclusion in patients with low back pain: study protocol of a randomized controlled trial. BMC musculoskeletal disorders. 2013.

Comparison of mental distress in patients with low back pain and a population-based control group measured by Symptoms Check List – A case-referent study. Scand J Public Health. 2015.


Reorganisering af neurale netværk efter slagtilfælde

Projektet undersøger, om et tabletspil kan være et motiverende redskab til træning af fingermotorikken.
Projektet undersøger, om en tabel kan være et motiverende redskab til træning af fingermotorikken.

Formålet med dette projekt er at undersøge de neurale forandringer, der danner grundlag for vores evne til at udføre finmotoriske bevægelser i det intakte system så vel som i det beskadigede system efter en blodprop i hjernen. Mere specifikt ønsker vi at undersøge (re)organiseringen i kommunikationen mellem centrale motoriske områder i hjernen og muskelaktiviteten under finmotorisk bevægelse.
Desuden undersøges om en tablet kan fungere som et motiverende redskab til at træne fingermotorikken efter et slagtilfælde. Centrale rehabiliterings principper, herunder øjeblikkelig feedback (visuel, auditiv og taktil), samt gentagelse, intensitet og opgave-orienteret træning kombineres i en specialudviklet applikation, der kan anvendes på en tablet.

Der er store personlige og samfundsøkonomiske omkostninger forbundet med de ca. 12.500 nye tilfælde af apopleksi, der forekommer hvert år i Danmark. Viden om hjernens evne til reorganisering er afgørende for at kunne designe den rette genoptræning og behandling for den enkelte patient.Dette projektet vil bidrage med viden om den neurale reorganisering efter slagtilfælde.

Projektet udføres i samarbejde med Sjællands Universitetshospital, Roskilde og Københavns Kommune.

Projektleder ph.d.-studerende Lisbeth Højkjær Larsen

Publicerede artikler fra studiet:
Changes in corticospinal drive to spinal motoneurones following tablet-based practice of manual dexterity. In: Physiological Reports, Vol. 4, No. 2, e12684, 2016.


Rehabilitering af fysisk skadede veteraner

Rehabilitering af fysisk skadede veteraner og civile med ben amputationer
Projektets formål er at skabe viden om, hvordan rehabiliteringen af veteraner og civile med ben amputationer kan optimeres. Projektet undersøger hvilke faktorer som er afgørende for de amputeredes livskvalitet både ifølge litteraturen og gennem interviews og observationer, et patient rapporteret spørgeskema specifikt målrettet denne gruppe patienter oversættes og valideres og slutteligt udvikles der en arm cykel test til undersøgelse af den fysiske kapacitet.
Projektet består derfor af fire studier som vil give viden der er direkte anvendelig i rehabiliteringen og effekt monitoreringen af patienter med benamputationer.
Projektet udføres i samarbejde med Klinik for Ergo-og Fysioterapi, Rigshospitalet.

Projektleder ph.d.-studerende Jan Christensen

Publicerede artikler fra studiet:

Physical and social factors determining quality of life for veterans with lower-limb amputation(s): a systematic review.