Op på cyklen
– bare to uger efter en kræftoperation


Kan man virkelig holde til at cykle hårde intervaller bare to uger efter en lungekræftoperation? Ja, viser ny forskning fra Proluca, et stort forskningssamarbejde mellem CIRE og CopenRehab.


Det kan umiddelbart lyde voldsomt at bede lungeopererede patienter om at cykle intervaller med høj puls og fuld hvæs på vejrtrækningen allerede to uger efter en operation – for nogens vedkommende ovenikøbet ind imellem kemoterapi-behandlinger.
Men faktisk tyder meget på, at det er en rigtig god ide.
Et nyt forskningsresultat fra forskningsprojektet Proluca har netop vist, at det er både sikkert og gennemførligt for patienterne at komme så tidligt i gang.
De seje deltagere på cyklerne i Center for Kræft og Sundhed København klager da heller ikke det mindste. De kæmper i træningssalen for at holde pulsen oppe under intervallerne og giver ikke op, før tiden er gået. Mens pulsen stiger, gør humøret det også.

En stor tilfredsstillelse
Det er en stor tilfredsstillelse at gennemføre træningen, som den 73-årige lungeopererede Kurt Møller forklarer det. Han har trænet i Proluca RCT (se faktaboks) i et par måneder.

kurt1
Kurt Møller har været glad for at komme hurtigt i gang med sin rehabilitering.
”Det har betydet meget for min hverdag at komme i form på denne måde. Jeg mærker det fx, når jeg skal slå græs i sommerhuset. Og når jeg kører i bus, har jeg også noget mere at stå i mod med, fordi muskelmassen er øget, fortæller Kurt Møller.
For Kurt Møller har det været en stor fordel at komme tidligt i gang med træningen. Han sad på cyklen allerede 14 dage efter sin operation.

Vi skal øge livskvaliteten
Det er ph.d.-studerende Maja Sommer fra Center for Kræft og Sundhed København og forskningsenheden CopenRehab, der står for forskningen i Kurt Møllers og de øvrige deltageres træning.
Forskningsprojektet er delt i to hovedstudier; det netop færdiggjorte gennemførlighedsstudie og et større RCT-studie, der skal undersøge effekten af træningen. Sammen skal de to studier finde frem til den bedst mulige timing af træningen for lungekræftopererede.
”Vi oplever jo heldigvis i dag, at flere og flere lever i mange år efter en operation for lungekræft. Derfor er det også meget vigtigt at se på, hvordan vi kan hjælpe dem til at vende tilbage til hverdagen med den bedst mulige livskvalitet”, siger Maja Sommer.

Træning skal bremse funktionstab
I det netop færdiggjorte studie har 40 kræftpatienter været fordelt i fire grupper. To grupper har trænet 2 uger efter operationen, mens to grupper har trænet – som normalt – 6 uger efter operationen. Det vigtigste resultat af dette studie er, at patienterne trods deres nylige operation er klar til at få pulsen op og træne med høj intensitet allerede efter de to uger. De får heller ikke flere komplikationer eller oplever mere frafald end dem, der venter.
Det er i første omgang positivt, men forskningen standser ikke her.
”Vores hypotese er, at en tidlig træningsstart kan forhindre en del af det tab af fysisk kapacitet, der kan være forbundet med en operation for lungekræft. I det store RCT-studie vil vi i den kommende tid undersøge om patienter, der starter tidligt, får mere livskvalitet og bliver stærkere rent fysisk og konditionsmæssig i forhold til dem, der kommer senere i gang”, siger Maja Sommer.
Resultatet af dette studie ventes at kunne fremlægges i 2017.

 

 

+ OM PROLUCA +

Forskningsprojektet PROLUCA (Postoperativ Rehabilitering ved Operation for LUnge CAncer) er forankret i forskningscentret CIRE og udføres i samarbejde med CopenRehab. PROLUCA består af to hovedstudier.
PROLUCA feasibility studiet er netop publiceret og viste blandt andet, at det er muligt og sikkert at starte træning allerede to uger efter en operation for lungekræft.
PROLUCA RCT pågår stadig og skal ende med at vise, hvornår lungekræftopererede har mest gavn af at træne efter operation i forhold til blandt andet livskvalitet og fysisk kapacitet. Rekruttering til dette studie er afsluttet. 235 forsøgspersoner deltager.

+ OM CIRE +

Center for Integreret Rehabilitering af Kræftpatienter – CIRE. I centret indgår forskere fra Københavns Universitet, Rigshospitalet, Universitetshospitalernes Center for Sygepleje- og omsorgsforskning (UCSF), Bispebjerg Hospital og Center for Kræft og Sundhed København. Finansiering kommer fra Novo Nordisk Fonden og Kræftens Bekæmpelse.

+ PROLUCAS PEER-PROJEKT +

I PROLUCA er den tidligere lungekræftpatient, Ragna Pedersen, blevet assistenttræner for nye træningshold. Se mere om dette peer-projekt her.

PROLUCA"