roll up
Du kan downloade CopenRehabs statusrapport i pdf ved at klikke på billedet.

CopenRehab-status over 5 års forskning i rehabilitering


CopenRehab har som den eneste forskningsenhed i Danmark fokus på den kommunale rehabilitering og redesignet af den.


Hvordan øger vi effekten af rehabiliteringsindsatsen blandt borgere med kronisk livsstilsrelateret sygdom?

I marts 2017 er det præcis 5 år siden, at Henning Langbergs professorat i rehabilitering blev oprettet. Målet var at se nærmere på ovenstående centrale spørgsmål.

Professoratet blev oprettet på baggrund af en 5-årig bevilling på 8 mio. kr. fra Københavns Kommune. Bevillingen gjorde det muligt at etablere forskningsenheden CopenRehab ved Institut for Folkesundhedsvidenskab, Afdeling for Social Medicin, Københavns Universitet.

I denne statusrapport gør Henning Langberg i kort og overskuelig form rede for, hvilke resultater CopenRehab har opnået de første 5 år. Det drejer
sig blandt andet om en ny velfærdsteknologisk løsning for diabetikere og tidlig træningsindsats for lungeopererede.

Download statusrapporten ved at klikke på billedet øverst på siden.